בשנת 1986 נמצאה ספינה עתיקה מתחת לפני המים והקרקע ליד קיבוץ גינוסר הספינה הוצאה מהמים והיום מוצגת לראווה. אנו שיחזרנו את צורתה ומראה וישנם שני כלי שייט שנראים בדיוק כמוה, הספינות מונעות על ידי מנועים חשמליים ויכולות לשאת עד 13 אנשים לכל ספינה

בשנת 1986 נמצאה ספינה עתיקה מתחת לפני המים והקרקע ליד קיבוץ גינוסר הספינה הוצאה מהמים והיום מוצגת לראווה. אנו שיחזרנו את צורתה ומראה וישנם שני כלי שייט שנראים בדיוק כמוה, הספינות מונעות על ידי מנועים חשמליים ויכולות לשאת עד 13 אנשים לכל ספינה